Men Short Wallet

 • -50%
  0 out of 5

  Baellerry Men Wallet Kahn Collection

  • วัสดุ Canvas เกรดคุณภาพ
  • ของแท้ 100 %
  • มีน้ำหนักเพียง 80 g และบางเพียง 1.5 cm
  • มี 3 สีน้ำเงิน สีกาแฟ สีเทา
  • ขนาด 11.5 x 9.5 x 1.5 cm
  • ใส่บัตรได้ 6 ใบ
  • สินค้าพร้อมกล่องของแท้
  ฿900.00 ฿450.00
 • -50%
  0 out of 5

  Baellerry Men Wallet Lingo Collection

  • วัสดุ หนัง PU เกรดคุณภาพ
  • ของแท้ 100 %
  • มีน้ำหนักเพียง 80 g และบางเพียง 1.5 cm
  • มี 3 สีน้ำเงิน สีกาแฟเข้ม สีกาแฟอ่อน
  • ขนาด 11.5 x 9.5 x 1.5 cm
  • ใส่บัตรได้ 8 ใบ
  • สินค้าพร้อมกล่องของแท้
  ฿900.00 ฿450.00
 • -50%
  0 out of 5

  Baellerry Men Wallet Logan Collection

  • วัสดุ หนัง PU เกรดคุณภาพ
  • ของแท้ 100 %
  • มีน้ำหนักเพียง 80 g และบางเพียง 1.8 cm
  • มี 2 สีดำ สีน้ำตาล
  • ขนาด 11 x 9.5 x 1.5 cm
  • ใส่บัตรได้ 5 ใบ
  • สินค้าพร้อมกล่องของแท้
  ฿900.00 ฿450.00
 • -50%
  0 out of 5

  Baellerry Men Wallet Looper Collection

  • วัสดุ หนัง PU เกรดคุณภาพ
  • ของแท้ 100 %
  • มีน้ำหนักเพียง 100 g และบางเพียง 2 cm
  • มี 2 สี ดำ น้ำตาล
  • ขนาด 12 x 9.5 x 2 cm
  • ใส่บัตรได้ 7 ใบ
  • สินค้าพร้อมกล่องของแท้
  ฿1,000.00 ฿500.00
 • -50%
  0 out of 5

  Baellerry Men Wallet Manno Collection

  • วัสดุ Canvas เกรดคุณภาพ
  • ของแท้ 100 %
  • มีน้ำหนักเพียง 80 g และบางเพียง 1.2 cm
  • มี 3 สีน้ำเงิน สีน้ำตาล สีเทา
  • ขนาด 12 x 9.8 x 1.2 cm
  • ใส่บัตรได้ 6 ใบ
  • สินค้าพร้อมกล่องของแท้
  ฿900.00 ฿450.00
 • -50%
  0 out of 5

  Baellerry Men Wallet Marden Collection

  • วัสดุ หนัง PU เกรดคุณภาพ
  • ของแท้ 100 %
  • มีน้ำหนักเพียง 100 g และบางเพียง 2 cm
  • มี 2 สี ดำ น้ำตาล
  • ขนาด 12 x 9.5 x 2 cm
  • ใส่บัตรได้ 7 ใบ
  • สินค้าพร้อมกล่องของแท้
  ฿1,000.00 ฿500.00
 • -50%
  0 out of 5

  Baellerry Men Wallet Melvin Collection

  • วัสดุ หนัง PU เกรดคุณภาพ
  • ของแท้ 100 %
  • มีน้ำหนักเพียง 95 g มีช่องใส่เหรียญครบ ใส่บัตรได้เยอะ
  • มี 3 สีดำ สีน้ำตาล สีกาแฟ
  • ขนาด 12 x 10 x 3 cm
  • ใส่บัตรได้ 10 ใบ
  • สินค้าพร้อมกล่องของแท้
  ฿1,000.00 ฿500.00
 • -50%
  0 out of 5

  Baellerry Men Wallet Napco Collection

  • วัสดุ หนัง PU เกรดคุณภาพ
  • ของแท้ 100 %
  • มีน้ำหนักเพียง 80 g และบางเพียง 1.5 cm
  • มี 3 สีดำ สีน้ำตาล สีกาแฟ
  • ขนาด 11 x 10 x 1.5 cm
  • ใส่บัตรได้ 6 ใบ
  • สินค้าพร้อมกล่องของแท้
  ฿1,000.00 ฿500.00
 • -50%
  0 out of 5

  Baellerry Men Wallet Nelson Collection

  • วัสดุ Canvas เกรดคุณภาพ
  • ของแท้ 100 %
  • มีน้ำหนักเพียง 80 g และบางเพียง 1.8 cm
  • มี 3 สีน้ำเงิน สีดำ สีกาแฟ
  • ขนาด 11.5 x 9.5 x 1.8 cm
  • ใส่บัตรได้ 5 ใบ
  • สินค้าพร้อมกล่องของแท้
  ฿900.00 ฿450.00
 • -50%
  0 out of 5

  Baellerry Men Wallet Norman Collection

  • วัสดุ หนัง PU เกรดคุณภาพ
  • ของแท้ 100 %
  • มีน้ำหนักเพียง 80 g และบางเพียง 1.5 cm
  • มี 4 สีเบจ สีดำ สีเทา สีน้ำเงิน
  • ขนาด 13 x 11 x 1.5 cm
  • ใส่บัตรได้ 8 ใบ
  • สินค้าพร้อมกล่องของแท้
  ฿900.00 ฿450.00
 • -50%
  0 out of 5

  Baellerry Men Wallet Pablo Collection

  • วัสดุ หนัง PU เกรดคุณภาพ
  • ของแท้ 100 %
  • มีน้ำหนักเพียง 115 g มีช่องใส่เหรียญครบ ใส่บัตรได้เยอะ
  • มี 3 สีดำ สีน้ำตาล สีกาแฟ
  • ขนาด 12 x 10 x 3 cm
  • ใส่บัตรได้ 10 ใบ
  • สินค้าพร้อมกล่องของแท้
  ฿1,000.00 ฿500.00
 • -50%
  0 out of 5

  Baellerry Men Wallet Reyes Collection

  • วัสดุ หนัง PU เกรดคุณภาพ
  • ของแท้ 100 %
  • มีน้ำหนักเพียง 80 g และบางเพียง 1.8 cm
  • มี 5 สีดำ สีน้ำตาล สีกากี สีน้ำเงิน สีน้ำตาลอ่อน
  • ขนาด 11 x 9.5 x 1.8 cm
  • ใส่บัตรได้ 8 ใบ
  • สินค้าพร้อมกล่องของแท้
  ฿900.00 ฿450.00